Για το Ἐτος 2018 ισχύουν οι παρακάτω τιμές.

 

Τύπος/Περἰοδος 

 

20/03/2018 - 31/10/2018

 

   

   NewDeco

   2 Persons

            40 Euro/Day (including all V.A.T)

   NewDeco

   4 Persons

            50 Euro/Day (including all V.A.T)
UA-35879810-1